تماس با ما


آدرس: اصفهان – مبارکه -خیابان امام جنوبی – مابین بانک مهر ایران و قرض الحسنه نبوت – گروه کلیک.
تلفن جهت عضویت:
موبایل جهت مشاوره: ۰۹۱۳۲۳۸۹۷۳۵ – ۰۹۲۱۵۶۸۶۱۰۰

رئیس اتاق اصناف مبارکه