تماس با ما


آدرس: اصفهان – مبارکه – بسیج شمالی – نبش کوچه شهید محمد علی ایرانپور – طبقه دوم – گروه کلیک.
تلفن دفتر جهت عضویت: ۵۲۴۰۸۸۷۰
موبایل جهت مشاوره: ۰۹۱۳۲۳۸۹۷۳۵ – ۰۹۲۱۵۶۸۶۱۰۰

رئیس اتاق اصناف مبارکه