تعداد آگهی در این صنف: 1
نام صنف: فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمانی

توضیحات: رئیس اتحادیه : ابوالحسن علیرضایی آدرس : میدان انقلاب - ابتدای خیابان شهید نیکبخت - جنب اداره امور مالیاتی - کد پستی 13332-84811 تلفن: 03355228513