تعداد آگهی در این صنف: 1
نام صنف: تولیدکنندگان و لوازم برقی

توضیحات: رئیس اتحادیه : علی مراد ابراهیمی قهنویه آدرس : خیابان سلمان - خیابان شهید بهشتی - طبقه فوقانی خیاطی نسل جوان - کد پستی 85971-84816 - تلفن: 5268262