تعداد آگهی در این صنف: 1
نام صنف: آرایشگران و پیرایشگران زنانه

توضیحات: رئیس اتحادیه : خانم رئیسی آدرس : خیابان اباذر غفاری- بعد از شرکت نفت- کد پستی 68542-84817- طبقه اول تلفن: 5267936