تعداد آگهی در این صنف: 1
نام صنف: قصابان،فروشندگان مرغ،تخم مرغ و ماهی

توضیحات: رئیس اتحادیه : ناصر فخاری آدرس : خیابان امام - خیابان شهید بهشتی - طبقه دوم - قرض الحسنه جواد الائمه - کد پستی 84968-84816 _ تلفن: 5235850