تعداد آگهی در این صنف: 18
نام صنف: درودگران،مبل سازان

توضیحات: رئیس اتحادیه : غلامعلی مختاری مبارکه آدرس : خیابان اباذر غفاری - بعد از شرکت نفت - کد پستی 68542-84817 طبقه اول - تلفن: 03355267888