تعداد آگهی در این صنف: 18
نام صنف: پارچه فروشان،فروشندگان فرش و موکت

توضیحات: رئیس اتحادیه : رضا مختاری آدرس : خیابان سلمان - خیابان شهید بهشتی - طبقه فوقانی خیاطی نسل جوان - کد پستی 85971-84816 - تلفن: 5268262