تعداد آگهی در این صنف: 41
نام صنف: پوشاک فروشان

توضیحات: رئیس اتحادیه : علی اکبر ایران پور مبارکه آدرس : مبارکه- خیابان شهید نیکبخت - ابتدای بلوار ولایت - روبروی پارک سوار شهروند - کد پستی 8481847557 -