تعداد آگهی در این صنف: 15
نام صنف: قنادان

توضیحات: رئیس اتحادیه : مهرداد صدقی دهنوی آدرس : خیابان اباذر غفاری - بعد از شرکت نفت - کد پستی 68541-84817 - طبقه دوم _ تلفن: 03355267889