تعداد آگهی در این صنف: 2
نام صنف: لوازم بهداشتی،آرایشی،خرازی

توضیحات: رئیس اتحادیه : جواد اسدی آدرس : مبارکه _ خیابان اباذر غفاری _ روبروی شرکت نفت _ تلفن: 52467670