تعداد آگهی در این صنف: 1
نام صنف: آهن فروشان

توضیحات: رئیس اتحادیه : مجتبی کاویان آدرس : خیابان اباذر غفاری - بعد از شرکت نفت - کد پستی 68541-84817 - طبقه دوم - تلفن: 5267889