تعداد آگهی در این صنف: 1
نام صنف: طلافروشی،جواهرفروشی ساعت،عینک

توضیحات: رئیس اتحادیه : اکبر بهرامی نژاد آدرس : خیابان شهید منتظری - طبقه فوقانی طلا و جواهری آقای ندافی - کد پستی 97486-84816 تلفن: 5226020 - 5227473