تعداد آگهی در این صنف: 1
نام صنف: موزایک سازان،خدمات ساختمان

توضیحات: رئیس اتحادیه : علیرضا قربانی آدرس : خیابان شهید نیکبخت - روبروی پارک سوار شهروند - کد پستی 54174-84811 _ تلفن: 03355254742