تعداد آگهی در این صنف: 1
نام صنف: عکاسی و فیلم برداری

توضیحات: رئیس اتحادیه : رسول قنبری آدرس : خیابان امام - خیابان شهید بهشتی - طبقه سوم - قرض الحسنه جواد الائمه - کد پستی 84968-84816 تلفن: 52401108