تعداد آگهی در این صنف: 10
نام صنف: اغذیه فروشان،رستوران داران

توضیحات: رئیس اتحادیه : حجت الله صالحی آدرس : خیابان اباذر غفاری - بعد از شرکت نفت - کد پستی 68542-84817 - طبقه اول - تلفن: 03355267656