تعداد آگهی در این صنف: 1
نام صنف: فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل

توضیحات: رئیس اتحادیه : ابراهیم سعیدی مبارکه آدرس : خیابان اباذر غفاری - بعد از شرکت نفت - کد پستی 68541-84817 - طبقه دوم - تلفن: 5267919