تعداد آگهی در این صنف: 1
نام صنف: جوشکاران،درب و پنجره سازان اهنی و آلومینیومی

توضیحات: رئیس اتحادیه : محمد صالحی آدرس : خیابان شهدا - خیابان خرمشهر - کد پستی 65336-84816