تعداد آگهی در این صنف: 1
نام صنف: لوازم تحریر و کتابفروشان

توضیحات: رئیس اتحادیه : امیر ایرانپورمبارکه آدرس : خیابان امام - خیابان شهید بهشتی - طبقه سوم - قرض الحسنه جواد الائمه - کد پستی 84968-84816 تلفن: 5226188