آیین نامه فروشگاه های مجازی و اینترنتی تا پایان سال جاری عملیاتی می شود

بازدید: 88 نفر تاریخ منتشر : ۹۵/۱۱/۰۹

خلاصه خبر: معاون تشکل های صنفی مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران گفت: آیین نامه اجرایی فروشگاه های مجازی و اینترنتی تا پایان سال جاری به تصویب هیات عالی نظارت می رسد.

شرح خبر:

معاون تشکل های صنفی مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران گفت: آیین نامه اجرایی فروشگاه های مجازی و اینترنتی تا پایان سال جاری به تصویب هیات عالی نظارت می رسد.

قاسم گل گواهی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران درباره فعالیت فروشگاه های اینترنتی و مجازی در کشور گفت: در ماده ۸۷ قانون نظام صنفی به فعالیت فروشگاه های اینترنتی و مجازی اشاره شده و آیین نامه فعالیت فروشگاه های اینترنتی و مجازی نیز تدوین شده است.

وی افزود: هم اکنون آیین نامه اجرایی فعالیت فروشگاه های اینترنتی و مجازی در حال بازنگری است و در دستور کار هیات عالی نظارت قرار دارد.

معاون تشکل های صنفی مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: نحوه فعالیت فروشگاه های مجازی و  اینترنتی، فرآیند و شرایط صدور مجوز و همچنین نظارت بر فعالیت این فروشگاه های مجازی در آیین نامه دیده شده است.

وی با بیان این که فعالیت فروشگاه های اینترنتی و مجازی در چارچوب قانون و مقررات تدوین شده است، افزود: آیین نامه فروشگاه های مجازی و اینترنتی به جهت ضرورت در مسیر اصلاح قرار دارد و به نظر می رسد که تا پایان امسال با انجام اصلاحات مورد نظر به تصویب هیات عالی نظارت برسد.

گل گواهی همچنین در واکنش به انتقاداتی مبنی بر ازدیاد فعالیت فروشگاه های مجازی و اینترنتی در کشور و عواقب احتمالی فعالیت این فروشگاهها اظهار داشت: در کل دنیا، این نوع نوین سازی در شبکه توزیع صورت می گیرد ضمن آنکه در ارزیابی فعالیت فروشگاه های اینترنتی باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که از کدام منظر می خواهیم به بررسی فعالیت فروشگاه های مجازی بپردازیم؛ از دیدگاه یک واحد صنفی که فروشگاه های مجازی را به عنوان رقیب در بازار کار می بینند یا از نگاه مردم و مصرف کنندگان.

وی در عین حال از ایجاد واحد مستقل فروشگاه های مجازی در مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران خبر داد و تصریح کرد: بدون شک اگر بنا بود فعالیت فروشگاه های مجازی و اینترنتی مثبت و موثر نباشد، این موضوع در متن قانون نمی آمد

به نقل از اتاق اصناف ایران

نظرات